Release notes til Publishing Hub

2017-12-22 14:25:14 UTC

Fra og med oktober 2016 vil du kunne finde release notes for Visiolink Publishing Hub er. Ved hvert release opdateres artiklen, og du vil kunne følge med i, hvilke ændringer I vil få gavn af.

 

Release: Hub 1.17.10

Frigivelsesdato: 5. december 2017

hub_timezone.png

 • Hub'en understøtter nu tidszoneindstillinger
  • Alle brugere får som standard Europe/Copenhagen som tidszone
  • Tidszonen defineres ved brugeroprettelsen, men kan også også ændres under "Edit Profile" 
  • Alle steder, hvor dato/tidspunkt vises, vil det automatik blive konverteret fra servertid (Europe/Copenhagen) til den brugervalgte tidszone
  • Hvis dato/tidspunkt vises i forbindelse med loggen (dvs processering), vil den ikke blive konverteret. For at undgå misforståelser, vil enhver konverteret dato/tidspunkt have et tooltip

hub2.png

 • Feltet, hvor man vælger organisation, lukkes nu efter man har valgt
 • Forbedret ydelse ved loading
 • Der kan nu tilføjes en udløbsdato til kataloger
 • Bedre performance ved mange push-beskeder
 • Manuelt upload genererer ikke længere fejlbeskeder ved oprydning af midlertidige filer

 

Release: Hotfix

Frigivelsesdato: 6. september 2017

emoji.png

 • Understøttelse af UTF8 i push-beskeder (det betyder, at emojis og internationale tegn understøttes)
 • Rettelse af fejl i Edit Sections mht teaserbilleder
 • Rettelse af mindre fejl i manuelt upload

 

Release: Hub 1.17.04

Frigivelsesdato: 20. april 2017

Nye Feature

 • Manuelt upload - Du kan nu manuelt uploade udgaver. Kontakt Customer Care for yderligere oplysninger og for at aktivere featuren.
 • Ny mulighed for manuelt at redigere sektioner 
 • Ny mulighed for at slette udgaver

Forbedringer & ændringer

 • Forbedring ved valget af apps og titler - som udgangspunkt er nu alle valgt
 • Redesign af processeringslogs  

 

Release: Hub hotfix

Frigivelsesdato: 02. marts 2017

Fejlrettelse

 • Kun de seneste 25 interstitials, der stod som pending (dvs venter på at gå live) blev vist. Dette er nu rettet. 

 

Release: Hub 1.17.01

Frigivelsesdato: 10.02.2017

Nye feature

 • Tilføjelse af et nyt tool til download af trafikdata

Forbedringer & ændringer 

 • Tilføjelse af sorteringsfunktion til processeringsoversigten
 • Bedre håndtering af login-timeren
 • Tidsbegrænsning for push-beskeder er nu på de enkelte titler (10 minutter)
 • Mindre redesingn af push-interfacet

Fejlrettelser

 • Rettet, at Hub'en ikke virkede, når tilgangen skete via en mobilbrowser i private mode
 • Justering af elementer i Push
 • Justering af tekst i logs
 • Justering af titler i Splash
 • Bedre beskrivelse af, hvordan man booker push
 • Rettelse af fejlen, at processeringsloggen viste seneste fejl, selv hvis der ikke var nogen fejl
 • Rettelse af en fejl i publikationsoversigten, hvor ikke alle søgeresultater blev vist - dette var tilfældet i visse browsere. 
 • Rettelse af fejl, hvor Interstitial-siden ikke reagerede

 

Release: Hub 1.16.12

Frigivelsesdato: 11.01.2017

Forbedringer & ændringer

 • Når du opretter en bruger, skal passwordet skrives to gange for at undgå fejlindtastninger
 • Forbedret og enklere infotekst, når der skrives push-beskeder
 • Forbedret visning af datovælger på Interstitials, hvor det er nemmere at vælge flere dage

Fejlrettelser

 • Forbedret: placering af "Publication Overview"
 • Korrigering: justering af ikonet for knappen "Frequency" 
 • Rettet: doppelte srollbars på titelvælgeren
 • Rettet: Nogle elementer blev midlertidigt vist på forkerte steder mens de blev loadet
 • Rettelse af fejl, hvor nogle udløbne interstitials ikke længere fremgik

 

Release: Hub 1.16.11

Frigivelsesdato: 06.12.2016

Nye Features

 • Der vises nu beskeder fra Visiolink i hub'en (release notes, beskeder om drift og vedligehold osv)

Forbedringer & ændringer

 • Præfikset for en titel vises nu i udvælgelseslisten
 • Forbedret søgealgoritme for at opnå bedre søgeresultater; der inkluderes nu mapper (folders) og præfikser (titel-identifikator) i søgeresultater. 
 • Knappen "Submit Ticket" er blevet erstattet med "Get Help", hvilket åbner en Zendesk-widget, som gør det lettere at få support.
 • Mindre forbedringer på mobile devices

 

Release: Hub 1.16.09

Frigivelsesdato: 04.10.2016

Forbedringer & ændringer

 • Publication overview: Forbedret performance
 • User management: Forbedret interface ved tilføjelse eller fjernelse af brugere fra en gruppe 
 • User management: Tilføjelse af en bedre fejlbesked ved problemer med oprettelse af ny bruger

Bugs

 • Hovedmenu: Forbedring af klikeffekt
 • Interstitials: Rettelse af tekst, der overlappede afkrydsningsfelterne
 • User management: Forbedringer i det visuelle element af drop-down-menuen når grupper tilføjes  til en ny bruger, så det understtøtter flere brugergrupper bedre.
 • Publication overview: Det er rettet, at panelet med muligheder ikke var synligt, før en folder var blevet valgt.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer