Guide til opsætning af push-beskeder - manuelt eller via RSS

2018-12-17 15:27:49 UTC

OBS! Denne artikel er ikke opdateret endnu. Vælg venligst engelsk i dropdown-menuen for at læse om opsætning via RSS.

Hvis du har push-beskeder slået til i din app, findes der to muligheder for afsendelse af beskeder til brugerne. Det kan gøres manuelt via Visiolinks backend eller via et RSS-feed. Her gennemgås de to muligheder.

Opsætning af push-beskeder manuelt via backend

Push-beskeder er nemme at sætte op og bruge i Visiolinks backend. Alt, hvad du behøver at gøre, er at følge nogle få enkle trin. 

  1. Log ind på Visiolinks backend på http://www.admin.e-pages.dk
  2. Tryk på fanebladet 'Device'
  3. Vælg underfanen 'Push beskeder' 
 
Push_Notifications.png
 
 
 
I beskedboksen indsætter du den ønskede besked.
 
Det er vigtigt, at der angives et dato og tidspunkt, så husk at gøre dette!
Hvis beskeden skal sendes med det samme, kan feltet bare forblive, som det er.
 
Angiv det ønskede modtagerdevice:
  • Vælg iOS for alle iOS-devices
  • Vælg Android for alle Android-devices.
  • Vælg 'Send til alle' for alle devices. 

 

Når alle informationerne er blevet tilføjet, trykker du 'Sæt i kø' for at sætte beskeden til at blive sendt på den valgte dato og tidspunkt.
Alternativt kan der trykkes 'Send straks' hvis beskeden skal sendes med det samme.
 
Opsætning af RSS-feed for automatisk afsendelse af push-beskeder
 

RSS-feedet sættes op som en XML med et <channel>-element som rod og herunder et <item>-element for hver besked, som ønskes sendt ud. Hvert <item>-element skal indeholde en <pubDate> bestående af dato og klokkeslæt i RFC822-format, som bruges til at angive, hvornår den pågældende besked skal sendes.  

Hvert <item>-element skal indeholde et <description>-element indeholdende den tekst, der skal sendes ud. Derudover skal der angives et selvvalgt ID i et <guid>-element, som unikt angiver beskeden. Dette ID sikrer, at den samme besked ikke udsendes flere gange.

Alle andre elementer end de nævnte vil blive ignoreret. Også de i RSS-standarden obligatoriske <link>- og <title>-elementer.

Herunder ses et eksempel på en push-besked sat op som RSS. Se desuden vedhæftede rss_push.xml nederst i denne artikel.

<channel>

<item>

  <title>push</title> Vil blive ignoreret

  <link>http://www.visiolink.com/</link> Vil blive ignoreret

  <description>Læs alt om valget i dagens avis</description>

  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:50:00 CET</pubDate>

  <guid>1123</guid>

</item>

<item>

  <description>Læs historien om den 100-årige brandmand</description>

  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 21:24:00 CET</pubDate>

  <guid>1124</guid>

</item>

...

...

</channel>

Det er muligt at sende én pushbesked hvert 10. minut. Hvis der sendes flere beskeder inden for 10 minutter, vil beskederne blive sat i kø og vises med en 10 minutters interval. Hvis en pushbesked har en pubDate, der er mere end 10 minutter gammel, vil den ikke blive sendt. Hvis en pushbesked, der endnu ikke er afsendt, fjernes fra feedet, vil den ikke blive sendt. 

For at sikre, at beskederne altid bliver vist i deres fulde længde, må beskederne indeholde max 200 karakterer inklusiv mellemrum.

Kontakt Visiolink, hvis du ønsker at få sat din app op til at kunne afsende push-beskeder via RSS.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer