Guide til opsætning af in-app-beskeder - manuelt eller via RSS

2018-02-23 12:57:32 UTC

OBS! Denne vejlening er forældet. Benyt venligst denne i stedet: http://support.visiolink.com/hc/da/articles/207251539-In-app-beskeder

In-app-beskeder bliver vist til læseren, når han eller hun åbner app'en i et lille dialogvindue midt på skærmen. Der findes to muligheder for afsendelse af in-app-beskeder - enten manuelt via Visiolinks backend eller automatisk via RSS. Her gennemgås de to muligheder.

 

Sådan afsendes in-app-beskeder fra Visiolinks backend

1. Log ind i Visiolinks backend http://www.admin.e-pages.dk/access.html

2. Gå til fanen "Device"

3. Gå til fanen "In-App Beskeder"

4. Vælg platform: Android, iOS eller begge (All)

5. Sæt et start- og sluttidspunkt for beskeden. Læsere, der åbner app'en inden for dette tidsrum, vil se beskeden 

6. Skriv din besked

7. Tryk "Opret"

Beskeden vil nu fremgå af oversigten nederst på skærmen, hvorfra den kan redigeres.

Sådan sættes et RSS-feed op til automatisk afsendelse af in-app-beskeder

RSS-feedet sættes op som en XML med et <channel>-element som rod og herunder et <item>-element for hver besked, som ønskes sendt ud. Hvert <item> element skal indeholde et <date_from>-element og et <date_to>-element bestående af dato og klokkeslæt i RFC822-format, som bruges til at angive det tidsinterval, beskeden skal være aktiv. Læsere, der åbner app’en inden for det angivne tidsrum, vil få beskeden vist.

Hvert <item>-element skal indeholde et <description>-element indeholdende den tekst, der skal sendes ud. Derudover skal der angives et selvvalgt ID i et <guid>-element, som unikt angiver beskeden. Dette ID sikrer, at den samme besked ikke udsendes flere gange.

Alle andre elementer end de nævnte vil blive ignoreret. Også de to i RSS-standarden obligatoriske elementer <title> og <link>

Eksempel på feed med en in-app-besked. Se også det vedhæftede eksempel rss_inapp.xml i bunden af artiklen:

<channel>

<item>

  <title>besked</title> Vil blive ignoreret

  <link>http://www.visiolink.com/</link> Vil blive ignoreret

  <description>Nu har vi tilføjet bookmarks i app'en, så du kan gemme artikler til senere læsning. God fornøjelse</description>

  <date_from>Fri, 13 Feb 2015 14:50:00 CET</date_from>

  <date_to>Sat, 14 Feb 2015 14:50:00 CET</date_to>

  <guid>1234</guid>

</item>

</channel>

For at sikre, at beskederne altid bliver vist i deres fulde længde, må beskederne indeholde max 200 karakterer inklusiv mellemrum.

Hvis du vil benytte dig af denne mulighed, skal app'en have featuren In-App Messages, som er tilgængelig til iOS og Android. Derudover skal du kontakte Visiolink for opsætning af beskeder fra RSS.  

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer