Release notes til iOS

2020-11-12 10:42:55 UTC

Fra og med december 2015 vil du kunne finde release notes for Visiolinks generiske iOS app her. Ved hvert release opdateres artiklen, og du kan følge med i, hvilke ændringer du vil have gavn af, næste gang jeres app opgraderes.

Release: iOS 3.20.06

Release date: 24. juli 2020

Forbedringer

 • Understøttelse af forskellige baggrundsbilleder pr. region
 • Tilføjelse af app ID som tracking-parameter
 • Performance-forbedringer til podcast
 • Forhøjelse af det maksimale zoomniveau

Fejlrettelser

 • Rettet at nogle titler ikke var centreret efter devicet blev roteret
 • Rettet, at audio afspilleren ikke var tilgængelig på den låste skærm mens der blev afspillet audio
 • I nogle tilfælde blev GPDR-beskeden vist to gange

 

Release: iOS 3.20.05

Frigivelsesdato: 16. juni 2020

Forbedringer

 • Optimeringer til performance 
 • Mindre forbedringer til Voice Over
 • Forbedringer til søg i spread view, dvs 1:1 visningen af avisen

Fejlrettelser

 • Rettet fejl, hvor der kunne komme hvide sider når man skiftede fra portrait til landscape
 • Tekstbokse blev rettet, så de passer bedre til oversættelser med meget tekst
 • Mindre problemer med DFP rettet
 • Rettelser til manglende oversættelser

Release: iOS 3.20.04

Frigivelsesdato: 29. maj 2020

Nye Features

 • Baggrunden på topmodulet kan nu tilpasses endnu mere efter jeres ønske (billeder, størrelse osv)

Forbedringer

 • Knappen for "play next" vises ikke, hvis der ikke er flere elementer i afspilningskøen for Audio
 • WebView koden er opdateret med et nyt system 
 • Mange mindre forbedringer til Audio
 • Tilføjelse af play now / play next knapper til podcasts
 • Forbedringer til live news billeder i offline tilstand
 • Den maksimale og minimale skriftstørrelse kan nu tilpasses, når man bygger en app
 • Opdatering af alle versioner af submoduler som DFP, Firebase, Google Analytics osv. (dette burde ikke påvirke slutbrugere)
 • Opdatering af køb i appen så der benyttes en ny Appstore receipt (dette burde ikke påvirke slutbrugere)

Fejlrettelser

 • Enkeltsidevisning tillader nu at man scroller på siden uden at man bliver dirigeret til toppen eller bunden af siden
 • I nogle tilfælde var det ikke muligt at markere tekst på iOS 13.4.1
 • Problem med downloadede podcasts i offline tilstand er løst
 • Podcasts og narrated artickles blev sommetider ikke afspillet
 • Problem rettet med arkivets teasermodul hvis en udgave mangler
 • Mindre tilrettelser af datoformatet i forskellige sprog
 • Rettelse af fejl, hvor bogmærker kun blev loaded langsomt eller slet ikke
 • Rettet at interstitials kunne swipes op/ned


Release: iOS 3.20.03

Frigivelsesdato: 27. april 2020

Nye Features

Forbedringer

 • Mindre trackingtilpasninger
 • Mindre downloadforbedringer

Fejlrettelser

 • Rettelse af crash, der kunne opstå, når man bedømte appen i offline mode
 • Rettelse af problem med swipe i loginfeltet

 

Release: iOS 3.20.02

Frigivelsesdato: 16. marts 2020

Nye Features

 • Tilføjelse af indstilling, der gør det muligt at gå direkte til artikel, i stedet for at komme artikeloversidgen, når man klikker på artikelteasere på forsidene
 • Bedre mulighed for at skifte baggrundsfarver for forskellige objekter

2020-03-16_1127.png 2020-03-16_1126.png 2020-03-16_1125.png 

Forbedringer

 • Understøttelse af XCode 11 
 • Ny indstilling for DFP, der muliggør annoncer fra annoncenetværk (dvs. AdSense) og programmatiske annoncer

Fejlrettelser

 • Rettet, at moduler på forsiden kunne blive skåret af
 • Artikler, som blev gemt som bogmærke, kunne blive vist som en tom side
 • Sideoversigten kunne hoppe under download
 • Rettelse af fejl i forbindelse med tracking af html tags
 • Listen over søgeresultater kunne påvirkes hvis man skiftede skriftstørrelse
 • Rettelse af fejl, hvor interstitals under bestemte forhold blev vist uafbrudt
 • Rettelse i forbindelse med søgeikon
 • Rettet, at forsiden ikke vendte tilbage til toppen efter hvert login
 • Rettelse af fejl med bogmærker, der opstod når man skiftede mellem mellem landscape og portrait 
 • Der kommer nu en besked om det, hvis der er en opdateret udgave tilgængelig i "Mine aviser"
 • Dropdown-listen med sektioner havde sommetider den forkerte størrelse

Release: iOS 3.20.01

Frigivelsesdato: 24. februar 2020

Nye Features

Forbedringer

 • Understøttelse af regionsspecifikt live feed

Fejlrettelser

 • Rettelse af crash i arkivsøgning

 

Release: iOS 3.19.06

Frigivelsesdato: 15. januar 2020

Forbedringer

 • Mulighed for at tilsidesætte det definerede Text-to-Speech sprog 
 • Tilføjelse af VoiceOver tilgængelighed gennem Spread View

Fejlrettelser

 • Rettelse af crash, der kunne ske, når man skiftede mellem audio-elementer, der var i kø
 • Rettelse af fejl med blanke sider i Article View
 • Rettelser af diverse fejl relateret til VoiceOver


Release: iOS 3.19.05

Frigivelsesdato: 25. November 2019

Forbedringer

 • Generelle forbedringer af ydelsen
 • Understøttelse af ændring af baggrundsfarve på moduler
 • Tilføjet nye lydikoner i artikelvisning
 • Zoomniveauet huskes, når man går tilbage til den normale visning fra Article View
 • Forfatteroplysninger afkortes nu korrekt i lydafspilleren
 • Moduler med tomme RSS-feeds minimeres nu som forventet
 • Understøttelse af uiwebview til embedded browser

Fejlrettelser

 • Rettet, at andre apps med audio stoppede, når vores blev åbnet
 • Rettet at podcasts ikke blev afspillet korrekt når man brugte scrollbaren
 • Rettelse af Universal Links til related content
 • Rettet, at lydafspiller i nogle tilfælde ikke blev vist
 • Rettet, at Audio-køen ikke blev afspillet i forventet rækkefølge
 • Rettelse af crash ved forsøg af åbning af to forskellige udgaver på samme tid i arkivet


Release: iOS 3.19.04

Frigivelsesdato: 26. august 2019

Nye Features

 • Download & Replace – Gør det muligt at erstatte en tidlig udgave med en ny udgave, inkl. XML
 • Singlepage View – En feature, der giver brugerne mulighed for at læse avisen som enkeltsider, uanset hvordan devicet holdes

Forbedringer

 • Voiceover Accessibility er ændret, så hvert afsnit er et seperat element, som man kan swipe imellem. Desuden er der tilføjet 4 finger touch til toppen/bunden af skærmen til valg af første/sidste element.
 • Vi venter nu med at give et estimat på downloadet indtil vi er mere sikre på korrekte tal
 • Forbedret oplevelse af Narrated Articles ved første afspilning
 • Optimeringer af download
 • Forbedret download-kø for billeder

Fejlrettelser

 • Rettelse af fejl, hvor moduler ikke genloadede ved genetableret netværk
 • Rettelse af tomme områder efter bladring
 • Rettelse af fejl med billeder, som ikke blev vist i artikler hvis man var i flight mode
 • Rettelse af sjælden bug ved load af nyeste udgave
 • Rettelse af crash ved afspilning af Podcast
 • Offline artikler kunne skifte position
 • Podcast kunne starte af sig selv
 • DFP kunne crashe ved åbning a links i ekstern browser

Release: iOS 3.19.03

Frigivelsesdato: 26. juni 2019

Nye Features

 • Understøttelse af Firebase tracking

Forbedringer

 • Det er nu muligt at zoome på interstitials, der er booket i Hub'en

Fejlrettelser

 • Rettelse af en fejl, som gjorde, at podcast ikke kunne afspilles uden for appen
 • Rettelse af en fejl, der kunne forårsage crash ved manglende objekt
 • Rettelse af fejl, hvor Universal Links ikke virkede hver gang

 

Release: iOS 3.19.02

Frigivelsesdato: 14. juni 2019

Nye Features

Forbedringer

 • Tilføjelse af indstilling, der tillader billeder på højkant i article teaser
 • Tilføjelse af dialogboks for Rate This App
 • Forbedringer af tekst på købsskærmen for automatisk fornybare produkter

Fejlrettelser

 • Rettet problem med modulers højdeforhold på iPhone
 • Rettet, at at Universal Links ikke virkede med Clickable Ads
 • Rettet, at sektioner og Related Content ikke havde korrekt størrelse ved opstart
 • Rettet, at custom farver kunne være sorte i starten
 • Tekst i Livefeed kunne sommetider skære bunden af bogstaverne af
 • Rettelser i den norske tekst
 • Rettelse af loadproblemer på iPhone 5

Release: iOS 3.19.01 (Vi arbejder på en oversættelse)

Release date: 03. April 2019

New Features

Improvements

 • Added feed tracking 
 • Added support for App review inside the app when on iOS 10.3+
 • Improved tracking of frontpage ads (now properly refreshes)
 • Social Sharing can now be limited to X characters

Bug Fixes

 • Fixed long titles overflowing cards on live news
 • Push messages are now displayed when the splash is dismissed
 • Fixed issues with region and delete icons on phone
 • Article image is now properly shown when offline if downloaded and available
 • Fixed some wrong translations
 • Fixed Live Feed not loading first time after app install
 • Fixed issue with Live Feed when half size
 • Fixed issue with pagebar overlapping spread
 • Fixed issue where size of newspaper image and title was off
 • Fixed issue with different cell height on some modules
 • Fixed crash in articlelist when in landscape mode
 • Fixed issue with spam clicking publications
 • Fixed crash related to publication grid
 • Fixed issue where sharing, and font size buttons were missing in article view
 • Fixed crash in articlelist when searching for non-existent article
 • Fixed app freezing if clicking page overview while search is active
 • Fixed issue with latest article in bookmarks not being highlighted or showing text

Release: iOS 3.18.04

Frigivelsesdato: 30. november 2018

Nye Features

 • Voice Over understøttes i alle kernefunktioner

Forbedringer

 • Forbedringer i ydelsen vedr. artikellisten
 • Appen husker nu, hvor langt i artiklen du har læst
 • Forbedringer og rettelser til Engagement Event
 • Forbedret, hvordan Live News opdaterer appen
 • Forbedret understøttelse af skærme, hvor der er et indhak oppe i toppen
 • Generelle forbedringer af, hvordan appen indlæser indhold
 • Bedre håndtering af ustabilt internet
 • Reduceret belastning forårsaget af mange bogmærker ved første login
 • WebP og forbedret opløsning understøttes for de fleste enheder

Fejlrettelser

 • Rettelse af en mindre visuelle fejl på login-siden
 • Rettelse af fejl, hvor udgaver med Early Release ikke blev loadet ved opstart af appen
 • Rettelse af fejl, hvor Article View ikke loadede cachede billeder
 • Rettelse af justeringsproblemer i artikelvisningen på iPhone 4S
 • Rettelse af fejl i arkivsøgning på iOS 9
 • Rettelse af sjældent crash på iOS 9
 • Visuelle fejlrettelser

 

Release: iOS 3.18.03

Frigivelsesdato: 19. Juni 2018

Nye features

 • Tilføjelse af mulighed for at vise annoncer i artikler. Der kan nu vises annoncer fra den trykte avis i Article View (forudsat, at der leveres billeder til det) 
 • Understøttelse af Engagement Studio
 • Understøttelse af Segmented Push 

Forbedringer

 • Det er nu muligt at berige URL'er i push-meddelelser med brugerdata til automatisk login
 • Forbedret Youtube-modul på smarthphones
 • Tilføjelse af DFP modul til News Modules
 • Mulighed for at sortere titler efter navn, ID eller dato 
 • Mulighed for at vise bilag (supplements) i stedet for sektioner i topmodulet i News Modules

Fejlrettelser

 • Rettelse af fejl, hvor billeder ikke blev cachet efter hensigten
 • Rettelse af fejl, hvor brugere ikke kunne tilgå købsskærmen
 • Rettelse af fejl, hvor det ikke var muligt at åbne en anden udgave efter login var afbrudt
 • Rettelse af sjælden fejl, hvor appen crashede ved åbning af sideoversigten i Horizontal Page Overview
 • Sort baggrundstekst i artikeloversigten var usynlig hvis man havde Dark Theme
 • Rettelse af minre fejl i forbindelse med bilag (Supplements)
 • Rettelser i forbindelse med oversættelser
 • Rettelse af fejl, hvor Live Feed billeder ikke blev vist korrekt hvis de havde samme navn 

 

Release: iOS 3.18.02

Frigivelsesdato: 23. marts 2018

Nye features

 • Understøttelse af Universal Links
 • Mulighed for at benytte den gamle artikelliste
 • Mulighed for forenklet artikelliste

Forbedringer

 • Tilføjelse af mulighed for at vise udgivernavn frem for udgavenavn i supplements-fanebladet
 • Som standard der der nu en øget mængde teasers i arkivmodulet (antallet er konfigurerbart) 
 • Mulighed for at vise spread view, efter lukning af artikel
 • Mulighe for at sætte en grænse i supplements-modulet

Fejlrettelser

 • Toppen af sider kunne blive skåret af på iPhone X

Release: iOS 3.18.01

Frigivelsesdato: 20. februar 2018

Forbedringer

 • Det er nu mere tydeligt, når login er succesfuldt
 • Tilføjelse af henvisningstekst til nyt søgemodul
 • Tilføjelse af highlight når der vælges artikelfaner
 • Bilag (Supplements) kan nu vises efter sidste side af hovedavisen
 • Tilføjelse af oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger

Fejlrettelser 

 • Rettet, at billeder kunne forsvinde fra YouTube-modulet hvis man swipede i offline tilstand
 • Rettelse af fejl i zoom i forbindelse med bogmærker
 • Fjernet billed-i-billed funktion fra YouTube modul
 • Rettet, at en valgt artikel i Article View ikke blev husket efter åbning af et billede
 • Rettet, at titlen i sjældne tilfælde kunne forsvinde
 • Rettelse af finske oversættelser

 

Release: iOS 3.17.11

Frigivelsesdato: 28. november 2017

Nye features

 • Understøttelse af GDPR

Forbedringer

 • Appen ved nu, når et webview er synligt
 • Opdateret hjælpeskærm, som inkluderer ny navigation
 • Tilfjøjelse af bruger-ID tracking som brugerdefineret dimension til Google Analytics 
 • Knappen til regionsvælgeren er nu et ikon på telefoner
 • Mindre forbedringer til layoutet for bogmærker
 • Modulet for Article Teaser understøtter nu halv bredde
 • Tilføjet konfiguration for skriftstørrelser for overskrift, artikeltekst og sænket tekst
 • Mindre forbedringer til tilgængelighed med voiceover
 • Forbedret ydelse mens appen loades 
 • Det er nu muligt at konfigurere en tab til at vise indhold relateret til regionen

Fejlrettelser

 • Tastaturet kunne dække password-feltet på login-skærmen
 • Online søgeresultater kunne blive vist som arkivsøgning
 • Søreresultater blev ikke loadet efter scrolling
 • Regionpicker'en blev vist efter opgradering af appen (den burde kun vises efter installering)
 • Bogmærker kunne åbne den forkerte udgave
 • Rettelse af problem med tom side efter arkivsøgning
 • Tilbage-knappen i artikelvisningen førte ikke altid tilbage til det sted, man kom fra
 • Rettelse af fejl, hvor man ikke kunne bladre mellem forskelligt indhold
 • Diverse rettelser af oversættelser
 • Rettelse af fejl med tint blur
 • Rettelse af fejl, hvor relateret indhold scrollede til toppen efter loading
 • Rettelse af fejl på købssiden, hvis man trykkede uden for dialogboksen
 • Artikelteaser-modulet kunne forsvinde, hvis man swipede frem og tilbage
 • Rettelse af tracking-problemer på nyligt installerede apps
 • Rettelse af fejl i forbindelse med halve moduler ved siden af hinanden samtidig med at devicet blev roteret 

 

Release: iOS 3.17.10

Frigivelsesdato: 23. oktober 2017

Vi har lanceret to nye produkter til iOS - klik på nedenstående links for at læse mere:

News Modules

Mobile Edition

 

Release: iOS 2.17.05

Frigivelsesdato: 31. maj 2017

Forbedringer

 • Tilføjelse af tastaturgenveje, så venstre/højre pil bruges til at navigere mellem sider/artikler på iPad
 • Bedre performance på sider med mange many clickable ads (de blinker nu, hvis siden har mere end 15 hitzones)
 • Forbedring af den visuelle effekt, når clickable ads fader ind og ud

Fejlrettelser

 • Rettet, at sider med mange klikbare annoncer ødelagde tracking (bemærk, at kun de første 15 clickable ads på en side nu trackes - se mere her)
 • Rettet, at arkivsøgning kun returnerede en delmængde af søge resultaterne
 • Rettet, at titlen i navigationslinjen ikke blev opdateret efter ændring af region
 • Rettet, at dynamic splash ikke blev skaleret korrekt.
 • Rettelse af sjælden fejl, hvor søgning ikke gennemsøgte al relevant tekst
 • Rettelse af den tyske oversættelse på hjælpesiden
 • Rettelse af fejl, hvor fontstørrelsen ikke blev gemt korrekt

 

Release: iOS 2.17.03

Frigivelsesdato: 5. april 2017

Nye features

 • Tilføjelse af mulighed for brug af brugerdefinerede autodelete-intervaller
 • Tilføjelse af pile i højre og venstre hjørner af skærmen, når man er zoomet helt ud
 • Tilføjelse af instilling for at deaktivere advarsel om download via mobilnetværk
 • Tilføjelse af understøttelse af krydsord.

Improvements 

 • Forbedret hjælpetekst til arkivsøgning
 • Forbedring af opdateringen af sideoversigten mens publikationen stadig downloades
 • Forbedring af, hvordan appen håndterer fjernede regioner
 • Forbedring af statistik ved appåbning: kontekstinfo inkluderes nu 

Fejlrettelser

 • Rettelse af grafisk fejl ved sletning af udgave 
 • Rettelse af prioritet af interstitial, så det billede vælges, der bedst passer til devicet, når flere størrelser er tilføjet (billedformat er førsteprioritet, billedstørrelse er tiebreaker)
 • Rettelse af, at forkert overskrift blev brugt ved deling af artikel via e-mail
 • Rettet, at teksten "No results found" ved søgning ikke blev vist ved søgning uden resultater i downloadede udgaver
 • Rettet, at loginoplysninger ikke blev gemt efter et fejlslået login
 • Tilføjelse af manglende finsk oversættelse 
 • Rettelse af diverse tyske oversættelser

 

Release: iOS 2.17.01

Frigivelsesdato: 17. marts 2017

Forbedringer & ændringer

 • Mulighed for at aktivere/deaktivere billeder i artikellisten
 • Mulighed for at åbne links gennem Safari i stedet for inde i appen, for at forbedre sikkkerheden (dette er nu standardopførsel)
 • Mulighed for at deaktivere tap-to-close (dvs klikke på artiklen for at lukke den) i Article View for nye apps
 • Mulighed for at uploade et logo, som adskiller sig fra standardlogoet for at kunne differentiere mellem de to
 • Mulighed for at vise et billede/logo i stedet for et navn i Region Picker'en
 • Mindre forbedring af processen ved opdatering af en udgave

Fejlrettelser

 • Rettelse af en fejl, hvor artikler i Article View kunne blive vist uden inhold.

 

Release: iOS 2.16.11

Frigivelsesdato: 8. december 2016

Forbedringer & ændringer

 • Optimering af diskanvendelse for at reducere appens størrelse
 • Implementeret support for Apple Transport Security
 • Tilføjelse af timeout efter 15 minutter (som tilføjelse til standard-timeouten)
 • Forbedring af skriftstørrelse i Article View for at opnå bedre skalering på telefon (dette påvirker også Android)
 • Der benyttes nu native toolbars for bedre ydelse og integration på platformen (dette gælder også Android)
 • Tilføjelse af flere stylingmuligheder for faktabokse (dette gælder også Android)

Fejlrettelser

 • Rettelse af visuel fejl i Live Feed, hvor tekst blev vist med en linje igennem det
 • Rettelse af fejl, hvor man tidligere ikke kunne fjerne valgt tekst efter at have valgt tekst i Article View 
 • Rettelse af sortering af sub-artikler og faktabokse, så de ikke længere vises i tilfældig rækkefølge
 • Rettelse: Splash Screen blev ikke vist korrekt, hvis den blev booket via Publishing Hub
 • Rettelse af crash i arkiv
 • Rettelse af problem, hvor billeder kunne forsvinde fra en artikel når devicet blev roteret (dette gælder også Android)
 • Rettelse af fejl, hvor faktabokse kunne forsvinde fra en artikel efter dobbelt rotation i Article View (dette gælder også Android)
 • Rettelse af fejl, hvor tekststørrelsen skifter mellem landscape og portrait på telefon (dette gælder også Android)
 • Rettelse af fejl, hvor overskrift og dato overlapper (dette gælder også Android)

 

Release: iOS 2.16.09

Udgivet: d. 13.10.2016

Forbedringer & ændringer

 • Knappen med demo-udgaven vises ikke længere efter login
 • Push-beskeder kan nu målrettes enkelte titler i apps, der indeholder flere titler
 • Åbninger af appen som er udløst af autodownloads bliver ikke længere talt med i TNS Gallup Norge. Norske apps med både autodownload og TNS-tracking vil få et mere nøjagtigt antal app-åbninger.

Fejlrettelser

 • Det er rettet, at der ikke vises en fejlbesked hvis man er offline
 • Det er rettet, at ”Mere”-listen blev vist i en forkert farve når appen havde det mørke tema

Rettelser relateret til iOS 10

 • Man kunne ikke forstørre eller formindske tekststørrelsen i Article View og live feed
 • Den forkerte artikel kunne blive vist, når man kom tilbage fra Article View eller fuldskærmsvisning af billeder.
 • Det var ikke muligt at åbne billeder i Article View
 • Live news på forsiden var for transparent
 • Søgning i Article View inkluderede ikke den aktive artikel

 

Release: iOS 2.16.06
Udgivet den: 26.07.2016


Forbedringer og ændringer

Søgeresultater, der vises under søgning i Mine aviser, sorteres nu med seneste dato først.
• Den nedtonede fokusoverlejring til søgning udtones nu proportionalt med zoomniveau, så det er nemt samtidig at se fokusfeltet og læse teksten på siden.
• Vi har tilføjet 3D-berøringsgenveje, der gør det nemt for læseren at åbne den seneste udgave eller gå til visningen Mine aviser direkte fra startskærmbilledet. Fungerer på enheder med 3D-berøring.
• Hvis man udførte en søgning i arkivet, lige efter at man havde fået vist resultatet af en tidligere søgning, var det gamle søgeresultat stadig synligt, mens man udførte den nye søgning. Søgeresultatet ryddes nu, når man udfører en ny søgning.
Sidenumre er tilføjet i sideoversigten.
• Mindre forbedringer af tilgængelighedsmærkning.
TNS Gallup-biblioteket (DK) er opdateret til version 1.8.10.
• Vi har tilføjet en valgmulighed, der gør det muligt at tage brugeroplysninger med, når læseren åbner en webvisning i appen. Dette kan bruges til differentiering/målretning af indhold, der vises i webvisningen.
• I artikelvisningen vises kategorien (politik, udland, lokalt, fodbold) for hver enkelt artikel nu i stedet for sidens generelle kategori, hvis den findes i XML'en.

Fejlrettelser

• Knappen "Fravælg alt" under Mine aviser er ikke længere aktiv, når der ikke er valgt nogen udgivelser.
• I sjældne tilfælde kunne knapperne i opslagsvisningen forsvinde.
• Der er rettet en lokaliseringsfejl i søgetilstand, hvor nogle knapper ikke blev oversat korrekt.
Bogmærker: Søgeikonet er nu nedtonet, når der ikke er artikler med bogmærker.

Release: iOS 2.16.06
Udgivet den: 11.07.2016


Forbedringer og ændringer

• Vi har tilføjet et generisk hjælpeskærmbillede, der kan bruges i appen, når læseren har brug for hjælp til at lære den grundlæggende navigation at kende.
• Vi har tilføjet en valgmulighed, så man kan få vist udgivelsens titel på listen over søgeresultater, når man foretager en arkivsøgning.
• Det er nu muligt at forstørre billeder ved at knibe med to fingre og zoome i billedgallerieti artikelvisningen.
• Vi har fjernet valgmuligheden med de "hoppende" ikoner, der fik udgivelser til at hoppe, så de kunne slettes i Mine aviser.
Underartikler/faktabokse, der er vedhæftet en hovedartikel, blev vist som separate artikler i artikellisten. Det er nu ændret, så de kan læses i rette sammenhæng.
Søgeforespørgsler på under tre tegn blokeres, når man søger i arkivet eller i en enkelt udgave. Dette skyldes, at der ikke findes ord på et eller to bogstaver i søgeindekset.
• Hvis der ikke er fremhævet ord på en side, der faktisk indeholder søgeresultater, fjerner vi nu den nedtonede søgeoverlejring. Se DENNE ARTIKEL for komplet dokumentation af, hvordan arkivsøgning fungerer.
• Når enheden er offline, er den netværksafhængige Solr-søgning deaktiveret.
• Når læseren søger i en enkeltudgave, søger vedkommende nu i Solr-indekset og ikke i XML'en. Det giver en større søgebase for at opnå en potentielt højere forekomst.
• Vi har tilføjet egenskaber for tilpasset hvid til True Tone-skærme. Det betyder, at appen justerer lysstyrken i henhold til omgivelsernes lysniveau på enheder med True Tone-teknologi. Læs mere om det i DENNE ARTIKEL
• I nogle tilfælde var det en ulempe automatisk at hente produktoplysninger fra iTunes Connect og vise dem på købsknapper i appen (forbedring, der blev indført i iOS 2.16.05). Der er nu tilføjet en valgmulighed, hvor man kan deaktivere automatisk varighedsnavngivning på købsknapper.

Fejlrettelser

Sektionsoversigten på startskærmbilledet kunne sommetider overlappe coverflow.
• Når der opstod timeout på download af en publikation på grund af afbrudt internetforbindelse, blev download sommetider ikke genoptaget korrekt.
• Der blev eventuelt vist et pop op-felt til login i øverste venstre hjørne.
• Når man åbnede artikelvisningen ved at trykke på en artikel på siden, fik man et kort glimt af den tidligere viste artikel, før den rigtige artikel blev vist.
Push-meddelelser blev ikke vist i appen, når de blev åbnet fra meddelelsescenteret. Fordi meddelelserne måske var blevet forkortet i meddelelsescentret, var der risiko for, at læseren ikke så hele meddelelsen.

 

Release: iOS 2.16.05

Frigivelsesdato: 06.06.2016

Forbedringer & ændringer

 • Vi har tilføjet en advarsel, hvis mere end 14 publikationer er blevet downloadet til ”Mine aviser”. Læseren vil fra dialogboksen blive ledt videre til indstillingsmenuen for Autodelete (automatisk sletning). Dette er gjort for at hjælpe læsere, som måske ikke er klar over, at de downloadede aviser optager plads på deres device.
 • Vi henter nu alle produktinformationer dynamisk, så pris- eller varighedsændringer af in-app-køb foretaget i iTunes Connect er direkte synlige i appen. Det er også muligt at tilføje et nyt abonnement eller produkt i iTunes Connect og gøre det tilgængeligt i appen uden at det kræver et resubmnit.

Fejlrettelser

 • I nogle tilfælde kunne en push-besked blive vist to gange.
 • Tastaturet kunne på nogle iPhones dække over login-knappen. Nu er alle elementer på login-skærmen flyttet opad, når tastaturet er aktivt.

 

Release: iOS 2.16.04

Frigivelsesdato: 13.05.2016

Forbedringer & ændringer

 • Vi har forbedret bladringen mellem artikler i Article View og i news feedet for at opnå en nemmere og mere gnidningsløs navigering. Desuden har vi forbedret bladring mellem sider i publikationen, så læseren har meget mere kontrol over navigationen.
 • En mulighed for at vise læseren en besked, når en autodownloadet udgave bliver færdig med downloadet mens appen er åben, er blevet tilføjet. Læseren kan ignorere beskeden eller åbne den nye udgave direkte.
 • Ny feature: booking af Interstitials gennem Doubleclick for Publishers af Google. Visiolinks implementering af DFP-systemet tillader interstitials med både interaktive og statiske billeder.
 • En større gennemgang af 7 væsentlige begivenheder (main events) i Google Analytics, så målingerne er tilpasset på alle platforme. Dette vil påvirke målingerne i jeres Google Analytics-konto ved at øget antal Publication Openings. Læs mere her.
 • Nemmere implementering af New Banner, når en udgave er blevet opdateret. Denne feature er velegnet for jer, hvis I regelmæssigt udgiver opdaterede versioner af samme udgave og ønsker at gøre læseren opmærksom på, at en ny version er tilgængelig.
 • Det er nu muligt at booke den samme interstitial til flere titler eller regioner i Visiolinks Publishing Hub.
 • Det er nu muligt at tilføje informationer om en artikel, når den deles via e-mail. I emnefeltet, sidehoved og sidefod kan du tilføje artikeloverskrift, publikationsdato, publikationstitel og appens navn.
 • En indstilling, der gør det muligt at vise de tre senest valgte regioner øverst i Region Picker’en, er nu tilgængelig. De tre senest valgte regioner vil blive vist særskilt øverst – og de vil naturligvis stadig være tilgængelige fra den kendte liste under nyligt valgte regioner.
 • Én og tre dage er tilføjet til Autodelete-menuen, så der er flere muligheder for antal dage til sletning.
 • Tekststørrelsen i artikeloversigten i Live News er forstørret, så den matcher Article View-listen.
 • En mere generel fejlbesked om netværket vises nu. I stedet for ”Ingen internetforbindelse” meddeles der nu: ”Netværksfejl”. Dermed antydes det ikke, at fejlen ligger i læserens device.

 Fejlrettelser

 • Downloadbaren vistes ikke altid korrekt.
 • Beskeden, der bliver vist, når man bookmarkede en artikel, var ofte skåret over. Nu sikrer vi os, at hele beskeden vises.
 • Appen tjekker nu, om der er forbindelse til internettet, når en læser går ind på et web view-faneblad. På den måde får læseren ikke adgang til online-materiale, mens han/hun er er offline og får derved en bedre brugeroplevelse.

 

Release: iOS 2.16.02
Frigivet: 31.03.2016 

Forbedringer & ændringer

 • Der kræves nu som minumun iOS8: Den vigtigste opdatering i dette release er, at vi har sat minimumskravet for OS op fra iOS7 til iOS8. Find yderligere oplysninger her.
 • Det er nu gjort lettere at fjerne tastaturet, når man er på login-siden på iPhone. Nu kan brugeren trykke udenfor tastaturet for at få det til at forsvinde. 
 • Det er nu muligt at tvinge et web view element på appens startside til starte op i fuldskærmsvisning når der trykkes på den. Dette er nyttigt, hvis en video skal afspilles på fuldskærm i stedet for det lille webview vindue, når brugeren trykker på den.
 • Nogle tekster og flueben i Søg og Automatisk sletning er nu altid sorte i stedet for appens hovedfarve, da de altid vises på en hvid baggrund. 
 • TNS Gallup biblioteket for danske apps er opdateret til version 1.8.8.

Bug Fixes

 • Rettelse af en fejl, der kunne få Article Content på Enriched Starting Pagetil at være tom, hvis en udgave uden XML blev vist i coverflowet. 
 • En udgave, der var blevet autoatisk downloadet, kunne blive vist uden forside eller med side 2 som forside i "Mine aviser". Dette er nu rettet ved at gøre featuren Autodownload meget mere stabil.  
 • Rettelser angående forsvindende udgaver og ikke-synlige knapper i Semantic Zoom. Som konsekvens har vi fjernet muligheden for at zoome ved at bruge to fingre.  

 

Release: iOS 2.16.01
Frigivet: 29.01.2016 

Forbedringer og ændringer

 • Semantic Zoom for Archives: Den indtil nu eksperimentelle feature Semantic Zoom er nu tilgængeligt for arkiver for aviser, der udkommer dagligt. Ved at tilføje denne feature kan læseren navigere i arkivet ved at zoome gennem årtier, år, måneder og dage på forsider af arkivaviser.   
 • Vi har tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere teasertekst i article list , så du kan vise overskriften af artiklen eller overskriften plus to linjer tekst fra artiklen. 
 • Vi har gjort det muligt kun at vælge år i Archive Date Picker, hvilket er meget nyttigt for f.eks. månedsmagasiner. 
 • Adskillige tekster og flueben i Søg og Autodelete er nu altid sorte i stedet for appens hovedfarve, da de altid vises på en hvid baggrung.
 • Dowloadede publikationer under "Mine aviser" har nu to linjer tekst ovenover dem, hvilket giver plads til den nye mulighed for at tilføje region- eller udgavenavn til titlen. 
 • En popup-besked giver besked til læseren, når en udgave er klar til Autodownload mens appen er åben (tidligere skete der ikke noget)
 • Breakfast mode: Skærmen holdes i vågen tilstand mens en udgave er åben (i opslag eller i artikelvisning). Det betyder, at læseren lade avisen være åben, når der f.eks. skal hentes en kop kaffe, uden at være nødt til at logge ind på devicet igen for at fortsætte læsningen.
 • Listen over features under sektionen "Mere" ser nu bedre ud: mere plads mellem funktionerne, fjernelse af adskillelseslinjer.
 • Når Web View navigationsknapper er aktiveret, er en "home"-knap nu synlig. Knappen browser tilbage til startsiden for visningen. 

 

Bug Fixes

 • Tælling af interstitials nulstilles når en ny interstitial bookes. Hvis en interstitial var booket til en periode og på den samme side (eller begge med en frekvens) som en allerede aktiv interstitial, ville den nye interstitial blive vist til læseren indtil den var blevet vist lige så mange gange som den tidligere. Når optællingen var lige, ville de så skiftes med at blive vist.  
 • Appen crasher ikke længere, når man modtager en push-besked på iOS7mens appen er åben.
 • Søgeikonet manglede på bogmærke-listen på telefoner, hvis bookmark-featuren var indeholdt i "mere"-sektionen.
 • Knapperne i pop-over'en, der indeholdt datovælger var vanskelige at ramme på iPads. Dette er nu nemmere.
 • Downloadbjælken forsvinder nu, hvis downloadet færdiggøres, mens publikationen ikke er åben
 • Rettelse af en bug hvor "søge"-tekst kunne dukke op hvid tekst på hvid baggrund. 

 

Release: iOS 2.15.11
Frigivet: 15.12.2015

Forbedringer & Ændringer

 • Tekst bliver nu skarp mens brugeren panorerer rundt på siden. Indtil nu blev teksten blev teksten ikke skarp før brugeren gav slip på skærmen.    
 • Implementering af en "glemt password"-feature, som linker til kundens side for nulstilling af password.
 • Du kan nu linke ud af appen fra en knap i den nederste menubar. Dette er nyttigt, hvis I vil linke til f.eks. en anden app. 
 • Det er nu muligt at linke fra en push-besked til en side eller en artikel i en publikation eller til et website. 
 • Adtech-modulet indeholder nu key values for folder og dato. Det betyder at det er muligt at booke interstitials i specifikke udgaver via datoen.     
 • Opdateret til den nyeste version af TNS Gallup Library og Adtech SDK. 

 

Bug Fixes

 • DYNAMIC: DYNAMIC toggle-knap for DYNAMIC blev ikke vist ikke efter appen blev afbrudt (tvunget til lukning).
 • DYNAMIC: Intet skete, når et søgeresultat blev valgt
 • Brugeren blev ikke redirectet til login-siden, når et valideret Live Feed-faneblad blev åbnet uden at man var logget ind 
 • iPad Pro brugte meget hukommelse på at tegne teksten på publikationens sider. Dette kunne få appen til at arbejde langsomt
 • Hvis flere coverflows var tilgængelige i samme app, kunne appen komme til at blande publikationer fra de to coverflows sammen 
 • Adtech: Banner med key value 'orientation = landscape' kunne blive vist i portrætformat
 • Ingen video var fremhævet i videolisten, og ingen video var klar i video player, når den blev åbnet første gang
 • Videoer fortsatte med at spille i baggrunden når man skiftede faneblad væk fra videovisningen  
 • Synkronisering af bogmærker på tværs af devices og platforme virker nu uden problemer.  
 • På iPhone kunne tastaturet dukke op i forkert orientering ved indlogning 
 • Dialogboksen til Facebook- og maildeling viste hvide knapper på en hvid baggrund hvis hovedfarven i appen er hvid. 
 • I Article View kunne ugedage med specialtegn blive vist forkert   
 • Når der blev lavet en søgning på iPhone, var brugeren nødt til først at trykke "Cancel" og derefter "Close" for at forlade søgningen.
 • Ved søgning arkiv blev antallet af søgeresultater ikke vist, før yderligere resultater (40 resultater loades på samme tid) blev loadet. 
 • Når der vælges en side i sideoversigten, kunne visningen skifte til næste sektion hvis brugeren trykkede på kanten af det lille billede for en side. Dette forårsagede, at en side fra den næste eller den foregående sektion blev valgt. 
 • Det var ikke muligt at bladre i nogle af billedgallerierne i Article View 
 • Tysk datoformat over coverflowet var forkert 
 • I oversigten over søgeresultater var 's' i det tyske ord 'Seite' ikke skrevet med stort i tyske apps.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer