Vejledning til push-beskeder

2022-02-14 12:01:03 UTC

Denne guide viser dig, hvordan du opretter push-beskeder til jeres apps. Push-beskeder er beskeder, som sendes til brugerens device som vises på skærmen eller beskedcentret. Appen behøver ikke at være åben for at modtage en push-besked, men læseren skal acceptere at modtage beskeder fra appen. Push-beskeder benyttes ofte til at informere læseren om, at en ny udgave er klar til at blive downloadet og til at fortælle om de vigtigste nyhedshistorier i dagens udgave. Når læseren åbner push-beskeden, åbnes appen. 

 

Valg af niveau 

Før du starter, skal du tjekke, at du har valgt det niveau i jeres organisation, som push for den specifikke app er konfigureret på. Det vil typisk være en main account, og du vil få besked, hvis du ikke har valgt korrekt - enten med beskeden "You have selected a title which doesn't have access to Push Messages. Please select a child title to access this feature" eller beskeden "You have selected a title which doesn't have access to Push Messages"

For at oprette en ny besked, trykker du på "PUSH MESSAGES" på dit dashboard.

Derefter kan du oprette din besked. 

 

Vælg platform og apps

I "Select apps" dropdown-menuen vælger du Android, iOS eller begge platforme.

Bemærk: Det kan være, at jeres mediehus har udviklerapps ligesom i eksemplet herunder. Vær opmærksom på at vælge de rigtige platforme.

2017-04-10_1137.png

I dette trin vælger du, hvilke titler push-beskeden skal sendes til.

Som standard er alle titler valgt, så hvis I kun har en titel eller du ønsker at sende til alle titler, kan dette trin springes over.

Ellers klikker du dropdown-menuen SELECT TITLES og fravælger de titler, som du ikke ønsker at sende til. Beskeden vil blive vist for de læsere, som har tilladt push-beskeder i de valgte apps og titler. Hvis I har en region picker i appen, vil pushen blive sendt for den senest valgte titel, medmindre I har et custom setup, der gør det muligt at sende til flere regioner på samme tid.

2017-04-10_1138.png

 

 

Skriv besked

Indtast din besked som vist herunder. Den må ikke indeholde mere end 255 tegn.

2017-04-10_1145.png

 

Indsæt URL

Ved at indsætte en URL kan du lede læseren til en website i stedet for til appen. Dette er valgfrit.

Du kan linke direkte til forsiden eller til indhold i en udgave ved at bruge Deep Linking. Her finder du en vejledning. Der er forskellige links for Android og iOS, så hvis du ønsker at sende push-beskeder med Deep Linking, skal du sikre, at du sender et Android-link til Android-brugere og et iOS-link til iOS-brugere. 

2017-04-10_1146.png

 

 

Dato og tidspunkt

Angiv et tidspunkt, hvor beskeden skal leveres. Hvis det valgte tidspunkt er passeret, bliver beskeden sendt 5 minutter efter at der er blevet trykket "SEND". Dermed har du fem minutter til at rette eventuelle fejl.

2017-04-10_1147.png

Når du har trykket "SEND", bliver beskeden sat i en kø, som vist herunder. Du kan slette beskeden så længe den har status som "queued" (markeret med en gul prik). 

2017-04-10_1148.png

Du kan slette eller redigere beskeden så længe den har status som "queued" (markeret med en gul prik). 

2017-04-10_1150.png

På det valgte tidspunkt bliver beskeden automatisk sendt og status skifter fra "queued" til "delivered".

2017-04-10_1459.png

Leverede beskeder figurerer i historikken over alle sendte beskeder.

Hver push-besked vil inkludere antallet af modtagere, og nogle med ikonet (i), som indikerer, at den ikke blev sendt til alle tilgængelige titler. Desuden kan du også se, hvilke platforme den er sendt til. 

2017-04-10_1503.png

 

 

Begrænsninger

Push-beskeder er begrænset til en besked per titel hver 10. minut. Hvis en push-besked er sendt til en titel og du forsøger at sende en besked mere inden for 10 minutter, får du en fejlbesked. Desuden kan man ikke sende push-beskeder tilbage i tiden; det vil også resultere i en fejl.

Modtagere af push-beskeder

Ikke alle brugere vil modtage push-beskeden. Beskeden er begrænset til den valgte titel og platform. Hvis I har en Region Picker i jeres app, vil beskeden kun blive vist en brugers senest valgte region.

Push-beskeder kan også deaktiveres af brugeren, så selvom brugeren er på den relevante titel, platform og region, er det ingen garanti for, at han/hun modtager beskeden.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer