Guide til redigering af katalog

2020-09-15 12:04:00 UTC

Der er flere måder, man kan redigere et katalog:

  1. Rediger sektioner
  2. Udskift sider
  3. Indsæt sider 
  4. Rediger hotspots

Du kan gøre alt dette ved at navigere til "Publication Overview", vælge den udgave der skal redigeres og trykke "EDIT PUBLICATION". Du vil så se følgende:

 

Vælg "EDIT CONTENT" og du kommer ind i Publication Editor. 

Rediger sektioner

Her vises Publication Editor. 

2018-02-01_1523_001.png

De horisontale linjer indikerer, hvor sektioner deler publikationen i flere dele; i dette tilfælde er side 1-4 første sektion og side 5-14 er anden sektion.

Sektionsnavne kan angives i felterne "Section Title".

For at føje sektioner sammen, skal du klikke på "JOIN SECTIONS" til højre for skillelinjen. På billedet ovenfor er den markeret med en rød pil.

2018-02-01_1523_002.png

Ovenfor ser du fremgangsmåden hvis du vil dele op i sektioner. Vælg det opslag, som skal deles og du vil se muligheden "SPLIT SPREAD" øverst til højre. Klik på og den nuværende sektion vil stoppe ved side 8 og en ny vil starte med side 9.

Udskift sider

For at udskifte en enkelt side, vælger du den side, der skal udskiftes og trykker "REPLACE/INSERT PAGE(S)".

Du vil så se følgende muligheder: Udskift valgte side, Indsæt før valgte side, Indsæt efter valgte side

Bemærk at hvis du udskifter en side i et katalog vil det automatisk slette alle hotspots i hele kataloget, så det er meget vigtigt, at du laver hotspots som det sidste!


Først markerer du, hvilken side du ønsker at erstatte. Behold indstillingen "Replace selected page" og tryk "NEXT".

Så klikker du på CHOOSE A FILE og vælger den pdf-fil, der skal erstatte den valgte side.

Vær sikker på, at antallet af "Uploaded Pages" er lig med det antal sider, du ønsker at uploade, da der ellers vil blive erstattet flere side end forventet. Derefter vælger du "NEXT".

Du vil nu se et referat på den sidste side, hvor du kan tjekke at alt er som ønsket. I dette tilfælde ønsker vi at udskifte side 2 med en anden version af side 2, så det stemmer.

Udskiftning af flere sider

Hvis du ønsker at udskifte flere sider i træk, gøres det på samme måde. Vælg den første side af dem, der skal udskiftes og fortsæt på samme måde. I dette tilfælde ønsker vi at udskifte side 3-8 med nye sider.

Referatet bekræfter, at der erstattes 6 sider fra og med side 3.

Hvis du udskifter sider på tværs af sektioner, forbliver sektionerne som det. I eksemplet ovenfor udskiftes som sagt side 3-8, men sektion 1 er side 1-4 og sektion 2 er side 5-14. Sektionerne vil forblive de samme, selvom siderne udskiftes.

Hvis du forsøger at udskifte den sidste side i et katalog med mere end 5 sider, vil den ikke tilføje sider, blot udskifte den valgte side.

Indsæt sider

Du kan også indsætte sider. Sæt flueben ved "Insert before" eller "Insert after", alt efter om du vil indsætte side før eller efter den valgte side. 

2018-02-01_1609.png

I dette tilfælde ønsker jeg at indsætte en ny side mellem side 1 og side 2. 

Sammendraget bekræfter, at det svarer til mine ønsker.

Rediger hotspots

Der er en særskilt guide til det her

Gem

I billedet herunder ser du de ændringer, vi ønsker at lave: Side 3-8 udskiftes med nye sider og det markeres med gult. Desuden er der tilføjet en ny side mellem side 1 og 2, og den vises med grønt. 

Ændringerne er lavet, men de gemmes ikke, før du trykker "APPLY", så det er meget vigtigt at huske. 

hub_apply.png

Hvis du bare lukker browseren eller browsertab'en, mister du ændringerne, så husk at gemme dem!

Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid, før du ser den opdaterede version af dit katalog. Det skyldes cache, og for ældre udgaver kan det godt tage en time eller mere. For dagens udgave vil det dog være hurtigere, typisk under 15 minutter, da der ofte er tale om vigtige ændringer af indholdet. 

Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer, så skriv endelig til os på support@visiolink.com

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer